THỰC ĐƠN

  1. Cafe
   • Cafe Đen - 25.000đ
   • Cafe Sữa - 30.000đ
   • Cafe A  - 35.000đ
  2. Sinh tố
   • Sinh tố A
   • Sinh tố B
   • Sinh tố C
   • Sinh tố D

 

Hiển thị dạng table
Tên mónGiáGhi chú
tên món giá ghi chú
Món A 45.000đ N/A
Món B 50.000đ VAT
Table Data Table Data Table Data

Hiển thị khác

Cafe

Ghi chú ghi chú 

 • Cafe Đá
 • Cafe Sữa Đá

 

Sinh tố

Ghi chú Et et rhoncus scelerisque nec. Ridiculus est magnis, lectus sociis turpis, in!

 • Sinh tố A
 • Sinh tố B